Centrum voor Inburgering, Educatie, Participatie en Activering

Over ons

Larbi Edriouch
Eigenaar/Directeur

De visie van CIEPA Taal is dat inburgering een belangrijke stap is voor mensen om mee te doen in onze maatschappij. Als je de Nederlandse taal kunt spreken en thuis bent in de Nederlandse gebruiken en gewoonten is het immers een kleine stap om daadwerkelijk mee te kunnen doen  in de eigen wijk, op de school van je kinderen, een opleiding of studie te kunnen volgen, etc. Je kunt daarnaast beter participeren in sport,  de arbeidsmarkt, politiek en sociaal-culturele activiteiten. Met het leren van de Nederlandse taal vergroot je ook je sociale educatieve en/of professionele zelfredzaamheid. Het is belangrijk om te investeren in mensen. Inburgeren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inburgeraar en van de samenleving. We kunnen samen werken aan een maatschappij waar er voor iedereen kansen en mogelijkheden zijn.

CIEPA Taal onderscheidt zich van de andere taalaanbieders door vraaggericht te werken en bij de leerervaringswereld van de inburgeraar aan te sluiten. Daarnaast wordt met name in het begin van het traject de eigen taal, of een vreemde taal die men goed beheerst, als instructietaal ingezet. Op deze wijze wordt de inburgeraar in staat gesteld op een gelijkwaardig niveau mee te kunnen doen in zijn/haar leerproces. CIEPA  Taal maakt onderscheidt tussen het technisch alfabetiseren en het leren van de Nederlandse taal. Dit betekent dat de inburgeraar de basisvaardigheden van het lezen en schrijven van het Latijnse schrift zich in een periode van 3 tot 6 maanden eigen zal  maken. Dat wil niet zeggen dat dit proces ge├»soleerd plaatsvindt van het leren van de Nederlandse taal. De instructies in eigen taal of in een vreemde taal die men goed beheerst zullen vooral ook in de beginfase worden ingezet bij de andere aangeboden trajecten.

Kernwaarden van CIEPA Taal :

  • iedereen kan leren
  • veilige leeromgeving
  • leren is fouten durven maken
  • samenwerken bij het overwinnen van drempels en faalangsten
  • maatwerk: rekening houden met de individuele leerwensen en het  leervermogen van de deelnemers

© 2023 CIEPA Taal

Thema door Anders Norén